جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چرا کار میکنیم؟'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با مهندس مکانیک سیالات


جستجوی شما شامل ۲ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


کارشناس مدلسازی و نقشه


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / آزادیمهندس مکانیک سیالات  (جدید)

مکان :   تهران ، سیدخندان
حقوق دريافتی :   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲۹ مهر
طراحی مبدلهای حرارتی برای هوای گرم و کانالهای انتقال هوای گرم و دریچه ها ....

مهندس مکانیک با سابقه کار در مهندسین مشاور

مکان :   تهران ، یوسف آباد
حقوق دريافتی :   ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۶ مهر
طراحی تأسیسات مکانیکی پروژه های عمرانی آشنایی به فهرست بهای سازمان برنا ....