جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'

استخدام در مشاغل مهندس معماری


۱ مورد فرصت شغلی یافت شد

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


مسئول امور دفتری ...


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / پونکاستخدام مسئول دفتر فنی و امور اداری(خانم )

محل استخدام :   تهران ، پونک
حقوق دريافتی :   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۶ دي
-انجام امور دفتری شامل بایگانی مکاتبات .تایپ -پیگیری امور مدیر عامل - ام ....