جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با کارشناس تجزیه و تحلیل فرآیندها


جستجوی شما شامل ۱ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


کارشناس استقرار و پروژه


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران

کارشناس کنترل پروژه ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سهروردیکارشناس کنترل پروژه  (جدید)

مکان :   تهران ، سهروردی
حقوق دريافتی :   ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۴ تير
تهیه گزارش های کنترل پروزه جمع اوری اطلاعات روند پروژه ها کنترل اسناد و ....