جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با مهندس صنایع


جستجوی شما شامل ۳ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


کارشناس تضمین کیفیت ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شهر صنعتی پرندمهندس صنایع برای بخش بازرگانی  (جدید)

مکان :   تهران ، فردوسی شهید موسوی
حقوق دريافتی :   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲۹ آبان
همکار بخش سفارشات خارجی برای پیگیری سفارشات از لحظه تائید تا حمل ،ورود، ....

مهندس صنایع خانم  (جدید)

مکان :   تهران ، شهرک صنعتی عباس آباد
حقوق دريافتی :   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲۴ آبان
یک شرکت تولیدی به منظور توسعه تیم مهندسی خود از میان کارشناسان با سابقه ....

کارشناس امور بازرگانی خارجی مسلط به زبان انگلیسی

مکان :   تهران ، یوسف آباد
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۶ آبان
تدوین روش های بهینه برنامه ریزی و کنترل پروژه کنترل ریسک ها و ارئه راه ح ....