جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'آمادگی برای مصاحبه شغلی'

استخدام در مشاغل مهندس کنترل


۱ مورد فرصت شغلی یافت شد

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


تکنسین آزمایشگاه الکترونیک ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / میدان ونککارشناس ابزار دقیق و اتوماسیون

محل استخدام :   تهران ، ونک
حقوق دريافتی :   ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۶ بهمن
•تدوین مدارک فنی سیستم‌های ابزاردقیق، اتوماسیون صنعتی و اسکادا از مرح ....