جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره مسیر شغلی بدانیم'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با مهندس قدرت


جستجوی شما شامل ۱ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


مهندس الکترونیک طراحی ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شرقمهندس برق با سابقه نظارت

مکان :   آبادان ، آبادان
حقوق دريافتی :   ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۸ مهر
نظارت برحسن اجرای عملیات تاسیسات برقی پروژه و بررسی صورت وضعیت پیمانکار ....