جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چرا کار میکنیم؟'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با مسئول دفتر مدیریت


جستجوی شما شامل ۲ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


منشی و مسؤول دفتر


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / جمهوریاستخدام منشی خانم ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سعادت آباد

منشی مدیر عامل، مسئول


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / آرژانتینمسئول دفتر مدیرت  (جدید)

مکان :   تهران ، میدان ونک
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۵ فروردين
مسئول دفتر : هماهنگ کننده جلسات تایپ نامه ها تهیه گزارشات هماهنگی با بق ....

منشی مدیر عامل، مسئول دفتر،

مکان :   تهران ، آرژانتین
حقوق دريافتی :   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۱ اسفند
مدیریت امور داخلی شرکت مدیریت امور مربوط به مدیر عامل هماهنگی با کلیه وا ....