جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با منشی آشنا به زبان خارجی


جستجوی شما شامل ۴ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


منشی مدیر عامل، مسئول


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / آرژانتین

منشی و مسؤول دفتر


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / جمهوری

استخدام منشی خانم ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سعادت آباد
منشی خانم جهت انجام امور اداری

مکان :   تهران ، میدان ولیعصر
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲۱ اسفند
جمع آوری اطلاعات : اطلاعات شرکت های خارجی در کشورهای هدف جمع‏ آوری و بر ....

استخدام منشی خانم

مکان :   تهران ، سعادت آباد
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۸ اسفند
یک شرکت بازرگانی فعال و معتبر در نظر دارد به منظور تکمیل کادر اداری و پرس ....

منشی دفتری اداری

مکان :   تهران ، سعادت اباد
حقوق دريافتی :   ۷,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۸ اسفند
جواب گویی تلفنی ارسال و دریاف فکس هماهنگی بین شرکت و کارخانه انجام مکا ....

منشی مدیر عامل، مسئول دفتر،

مکان :   تهران ، آرژانتین
حقوق دريافتی :   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۱ اسفند
مدیریت امور داخلی شرکت مدیریت امور مربوط به مدیر عامل هماهنگی با کلیه وا ....