جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چگونه با توجه به موقعیت هدایت و رهبری کنیم؟'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با آبدارچی


جستجوی شما شامل ۱ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     تیروی خدماتی آبدارچی نظافت پذیرایی  (جدید)

مکان :   تهران ، قیطریه اندرزگو
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲۱ مرداد
کلیه وظایف مرتبط با آبدارچی ، نظافت ، پذیرایی و تحصیل داری مرتب ،منظم ،م ....