جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با آبدارچی


جستجوی شما شامل ۲ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     نیروی خدمات نضافتچی

مکان :   تهران ، خیابان مطهری
حقوق دريافتی :   ۷,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۹ فروردين
کارههی مربوط به نظافت دفتر و امور مربوط به آبدارخانه از قبیل پذیرایی و غ ....

نیروی خدماتی خانم برای یک موسسه آموزشی

مکان :   تهران ، هفت تیر - قائم مقام
حقوق دريافتی :   ۷,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۵ فروردين
- سرویس دهی به پرسنل اداری - پذیرایی از مدیران - نظافت واحدهای اداری - پذیر ....