جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره مسیر شغلی بدانیم'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'کل' و 'شهرستانها' باشند

شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'کل' يا 'شهرستانها' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / میدان فاطمی

مسئول دفتر مدیرعامل رشته


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / ظفر

کارشناس فروش در فضای


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شریعتی تقاطع مطهری

کارشناس امور مالی ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان ولیعصر

کارشناس فروش، بازاریاب و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / نیاوران

فروشنده پوشاک بانوان ( ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / غرب

کارشناس بازاریابی و فروش


تهران / مطهری، میرزای شیرازی