جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره مسیر شغلی بدانیم'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'کل' و 'شهرستانها' باشند

شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'کل' يا 'شهرستانها' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


کارشناس منابع انسانی ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / خیابان بهشتی- خ سرافراز

کارمند اداری فروش ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / خیابان رجایی نازی آباد

کارشناس مهندسی فنی فروش


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / هفت تیر / طالقانی

مسول دفتر شرکت ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سهروردی

استخدام نماینده علمی و ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / شهرک غرب

استخدام حسابدار مسلط به


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / رسالت ( هنگام )

کارمند اداری خانم مسلط


بدون نیاز به سابقه
تهران / مترو طالقانی