جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره مسیر شغلی بدانیم'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'کل' و 'استانها' باشند

شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'کل' يا 'استانها' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


اجرا کار و طراح


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران

منشی خانم آشنا به


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / یوسف آباد

منشی و مسؤول دفتر


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / جمهوری


کارشناس فروش خانم در


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / ونک، ملاصدرا

کارشناس فنی فروش ( ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / یوسف آباد

کارشناس طراح وب سایت


بدون نیاز به سابقه
تهران / سهروردی شمالی