جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'کشوری' باشندمعرفی این صفحه به دوستان


کارشناس امور مالی خانم


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / مطهری

کارشناس فروش تلفنی (حرفه


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سیدخندان

کارشناس مالی و اداری


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / تهرانپارس

منشی و مسوول دفتر


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / حافظ

منشی و کمک حسابدار


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / میرداماد

منشی و مسئول دفتر


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / جردن

کارشناس فروش

تجهیزات نفت و گاز
تهران / ولیعصر
پیگیری امور فروش