جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'ولیعصر،' و 'بالاترازپارک' و 'ساعی' باشند

شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'ولیعصر،' يا 'بالاترازپارک' يا 'ساعی' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


کارشناس برنامه ریز رسانه


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / فرمانیه

مهندس کامپوتر، IT ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / میرداماد

کارشناس فروش با گرایش


بدون نیاز به سابقه
تهران / بلوار فردوس

کارشناس حسابداری ( خانم


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / تهران

طراح سایت ، وب


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سهروردی شمالی - عباس آباد


مترجم حرفه ای فارسی


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / آرژانتین