جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چرا کار میکنیم؟'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'ولیعصر،' و 'بالاترازپارک' و 'ساعی' باشند

شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'ولیعصر،' يا 'بالاترازپارک' يا 'ساعی' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


کارشناس فروش و مسلط


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / پاسداران

کارشناس وب سایت و ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / پارک ملت

کارمند خانوم مسلط به


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شوش

مسئول دفتر مدیر عامل


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / خیابان سهروردی

خانم حسابدار و امور


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / جردن

کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / مفتح

منشی مسلط به کامپیوتر


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران