جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'ولیعصر،' و 'بالاترازپارک' و 'ساعی' باشند

شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'ولیعصر،' يا 'بالاترازپارک' يا 'ساعی' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


کارشناس توسعه کسب و ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / پاسداران

کارشناس فروش خانم ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / سهروردی شمالی- پالیزی

مدیر و طراح صفحات


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / آرژانتین

استخدام مدیر فروش ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / آرژانتین

منشی / مسئول دفتر


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / جردن، کوچه طاهری

تحلیلگر نرم افزار/ کارشناس


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / اشرفی اصفهانی

استخدام منشی فروش ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / مطهری