جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'ولیعصر،' و 'بالاترازپارک' و 'ساعی' باشند

شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'ولیعصر،' يا 'بالاترازپارک' يا 'ساعی' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


کارشناس و مسئول بازرگانی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / مطهری ، مفتح شمالی

کارشناس ایمنی صنعتی ...


حداقل ۳ سال سابقه
نایین / انارک

استخدام مسئول دفتر- مسلط


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / خیابان بهشتی

استخدام کارشناس فروش و ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / یوسف آباد

برنامه نویس کامپیوتر ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / زرتشت

مدیر داخلی/اداری ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان ونک

استخدام کارشناس امور مشتریان


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میرداماد