جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'درباره مسیر شغلی بدانیم'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'ولیعصر' و '-زرتشت' باشند

شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'ولیعصر' يا '-زرتشت' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


تکنسین کار با دستگاه


بدون نیاز به سابقه
تهران / سعادت آباد

استخدام منشی خانم با


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / غرب

منشی و مسول دفتر


بدون نیاز به سابقه
تهران / ونک

کارمند وصول و مطالبات


بدون نیاز به سابقه
تهران / صادقیه

کارشناس فروش نمایندگی ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / بزگراره چمران شهرک سئول

کارمند خانم آشنا با


بدون نیاز به سابقه
تهران / غرب

توسعه دهنده ی ارشد


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / ونک چهار راه جهان کودک