جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'آمادگی برای مصاحبه شغلی'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'وردآورد' باشندمعرفی این صفحه به دوستان


مسئول دفتر مسلط به


بدون نیاز به سابقه
تهران / جردن ، ظفر

مدیر فنی و فروش


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / تهران

منشی و مسئول دفتر


بدون نیاز به سابقه
تهران / مرزداران

مترجم حرفه ای فارسی


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / آرژانتین

کارشناس فروش بیمه ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / تهران پارس

مدیریت زنجیره تأمین ...


حداقل ۱۰ سال سابقه
محمد شهر / ماهدشت

کارشناس امور مشتریان Customer Service


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / قائم مقام