جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره مسیر شغلی بدانیم'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'وردآورد' باشندمعرفی این صفحه به دوستان


استخدام مسئول دفتر مسلط


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / پاسداران

بازاریاب فنی در حوزه


بدون نیاز به سابقه
تهران / تهران

مهندس فروش و مسول


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / شرق

کارشناس وصول مطالبات ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / طالقانی

فروشنده بخش آرایشی بهداشتی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / انقلاب

کارشناس فروش در زمینه


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / ولیعصر

مسوول دفتر و منشى


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / بزرگراه افریقا