جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'هفت' و 'تیر' و '-' و 'کریم' و 'خان' باشند

تعداد کلمات کلیدی وارده زیاد است. شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'هفت' يا 'تیر' يا '-' يا 'کریم' يا 'خان' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


منشی آشنا به زبان


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سهروردی

برنامه نویس ارشد وب


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / ونک

کارشناس امور مالی - ...


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / تجریش

طراح و پشتیبان سایت


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان ونک

مسوول دفتر و منشی


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / فرمانیه

استخدام مدرس

جهت رباتیک
تمام شهرها

مهندس فروش Account manager


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شرق