جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'آمادگی برای مصاحبه شغلی'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'میرداماد' باشندمعرفی این صفحه به دوستان


کارشناس امور بازرگانی خارجی


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / افریقا

مهندس فروش و مسول


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / شرق

بازاریاب تاسیسات و تجهیزات


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران

کارشناس بازرگانی ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / غرب

منشی خانم آشنا به


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / یوسف آباد

مسئول دفتر و منشی


تهران / بالاتر از میدان ونک

متصدی پذیرش صندوق ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / جمهوری