جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چرا کار میکنیم؟'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'محدوده' و 'غرب-ستاری' باشند

شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'محدوده' يا 'غرب-ستاری' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


منشی آشنا به کامپیوتر


بدون نیاز به سابقه
تهران / خ بهشتی-خ صابونچی

کارمند مالی و اداری


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / ونک

مسئول دفتر و منشی


تهران / بالاتر از میدان ونک


اجرا کار و طراح


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران

کارشناس امور بازرگانی ( ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / یوسف آباد

استخدام مدیر اجرائی مجرب


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / غرب