جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'درباره مسیر شغلی بدانیم'

استخدام در مشاغل در 'محدوده غرب-ستاری'


۲ مورد فرصت شغلی یافت شد

معرفی این صفحه به دوستان
     


کارشناس طراحی مکانیک ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / فرجام

مدیر اجرایی مسط به


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / سهرودی شمالی

کارشناس فروش خانم ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / آهنگ ، نبرد جنوبی

کارشناس فروش و بازاریابی


بدون نیاز به سابقه
تهران / تهران

استخدام بازاریابی و فروش


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / فرمانیه


کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / مفتح شمالیکارمند شبکه و امنیت اطلاعات(کارآموز)  (جدید)

محل استخدام :   تهران ، محدوده غرب.ستاری
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲۷ دي
کارشناس و پشتیبانی شبکه داشتن مهارت در زمینه پشتیبانی به صورت کارآموز ن ....

استخدام کارمند فروش

محل استخدام :   تهران ، محدوده غرب.ستاری
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۴ دي
اجرا و کنترل برنامه فروش تهیه گزارش های فروش در زمینه نفت گاز پتروشیمی ر ....