جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره مسیر شغلی بدانیم'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'محدوده' و 'غرب-ستاری' باشند

شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'محدوده' يا 'غرب-ستاری' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


کارشناس مدلسازی و نقشه


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / آزادی

کارشناس فروش، بازاریاب و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / نیاوران

کارشناس فروش و پشتیبانی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / پونک

کارشناس طراحی سایت (ترجیحا


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / ایرانشهر

مهندس فروش و مسول


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / شرق

مهندس فروش Account manager


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شرق

کارشناس فروش و بازاریابی


بدون نیاز به سابقه
تهران / خیابان بهشتی