جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'محدوده' و 'غرب-ستاری' باشند

شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'محدوده' يا 'غرب-ستاری' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


کارمند بازاریابی وفروش


تهران / میدان حسن آباد

کارشناس یا کاردان معماری


بدون نیاز به سابقه
تهران / خیابان حافظ و خیابان پاسد

مسئول دفتر مدیرعامل


تهران / میرداماد

کارشناس نصب و پشتیبانی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / امیرآباد شمالی

استخدام مسئول دفتر مسلط


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / پاسداران

بررسی کننده سایت آگهی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / میدان آرژانتین

برنامه نویس حرفه ای


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / انقلاب