جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'محدوده' و 'غرب-ستاری' باشند

شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'محدوده' يا 'غرب-ستاری' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


کارشناس فروش با توانایی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران

کارشناس الکترونیک خانم آشنا


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / بلوار میرداماد

بازاریاب تلفنی انتشارات ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / میرداماد

منشی و مسئول دفتر


بدون نیاز به سابقه
تهران / مرزداران

مشاور و منشی دفتر


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / پاسداران

کارشناس اداری خانم ( ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / مترو طالقانی

کارشناس فروش پارکت لمینیت


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / چهارراه پاک وی