جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره مسیر شغلی بدانیم'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'مابین' و 'افریقا' و 'و' و 'ولیعصر' باشند

تعداد کلمات کلیدی وارده زیاد است. شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'مابین' يا 'افریقا' يا 'و' يا 'ولیعصر' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


منشی آشنا به امور


بدون نیاز به سابقه
تهران / مطهری-سهروردی

مدیر فروشگاه تجهیزات دکوراسیون


حداقل ۳ سال سابقه
مشهد / فلسطین

کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / جردن

کارشناس فروش با سابقه


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شمال و غرب تهران

استخدام طراح و گرافیست


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / غرب

استخدام کارشناس فروش بیمه


بدون نیاز به سابقه
تهران / فلکه دوم صادقیه

مهندس فروش و مسول


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / شرق