جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چرا کار میکنیم؟'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'مابین' و 'افریقا' و 'و' و 'ولیعصر' باشند

تعداد کلمات کلیدی وارده زیاد است. شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'مابین' يا 'افریقا' يا 'و' يا 'ولیعصر' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


كارشناس بازرگانى ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / غرب

مدیر سایت و توسعه


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / بلوار کشاورز

حسابدار مسلط به امور


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان حسن اباد نزدیک مترو

منشی و مسوول دفتر


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / حافظ

کارشناس واحد فروش ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سهروری شمالی

کارشناس بازاریابی و فروش


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شمال تهران

استخدام کارشناس فروش ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / تجریش