جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'آمادگی برای مصاحبه شغلی'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'مابین' و 'افریقا' و 'و' و 'ولیعصر' باشند

تعداد کلمات کلیدی وارده زیاد است. شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'مابین' يا 'افریقا' يا 'و' يا 'ولیعصر' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


منشی خانم آشنا به


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / نیاوران

کارشناس فروش و ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / تهران

کارشناس تولید محتوا ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میرداماد

کارشناس بهینه سازی موتور


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / ستارخان - تهران ویلا

کارشناس توسعه بازار ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / کل استان تهران و البرز

کارشناس فروش خانم ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / جردن - خیابان طاهری

کارشناس ارشد بازرگانی - ...


حداقل ۱۰ سال سابقه
تهران / غرب تهران