جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'مابین' و 'افریقا' و 'و' و 'ولیعصر' باشند

تعداد کلمات کلیدی وارده زیاد است. شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'مابین' يا 'افریقا' يا 'و' يا 'ولیعصر' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


iOS/Andoird Developer


۱ سال سابقه
شرکت اینترنتی

طراح و گرافیست ( ...


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / فرمانیه

کارشناس بازرگانی خانم ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / تهران

منشی خانم

متاهل( تاکیدا متاهل)
تهران / غرب
آشنا با Photoshop

کارمند اداری فروش ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / خیابان رجایی نازی آباد

کارشناس فروش ساختمانی ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شمال تهران

کارشناس فروش محصولات IT ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / خیابان بهشتی