جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'مابین' و 'افریقا' و 'و' و 'ولیعصر' باشند

تعداد کلمات کلیدی وارده زیاد است. شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'مابین' يا 'افریقا' يا 'و' يا 'ولیعصر' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


کارمندتور خارجی -کار اموز


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / بهشتی

کارشناس گرافیک و طراحی


بدون نیاز به سابقه
تهران / گیشا

استخدام گرافیست مسلط به


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سعادت آباد

حراست ونگهبانی و تشریفات


بدون نیاز به سابقه
تهران / میدان آرژانتین

کارشناس بازرگانی ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / غرب

کارمند اداری و فروش


بدون نیاز به سابقه
بندر عباس / خیابان امام خمینی

کارشناس تولید محتوا ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / م رسالت