جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'چگونه با توجه به موقعیت هدایت و رهبری کنیم؟'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'ظفر' باشندمعرفی این صفحه به دوستان


بازاریابی و جذب مشاغل


بدون نیاز به سابقه
تهران / همه استانها

کارشناس برنامه نویس net.


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / ستتارخان

کارشناس طراحی/گرافیک ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شهرک سئول

سرپرست کارگاه حفاظت کاتدیک


حداقل ۱ سال سابقه
بندرعباس - ایرانشهر / خط لوله هفتم سراسری

استخدام کارمند بازاریابی و ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / مطهری و عباس آباد

مدیر داخلی مسلط به


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شمال شرق

کارمند خانم آشنا با


بدون نیاز به سابقه
تهران / غرب