جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'

استخدام در مشاغل در 'شهید بهشتی'


۲ مورد فرصت شغلی یافت شد

معرفی این صفحه به دوستان
     


کارمند فروش در زمینه


حداقل ۵ سال سابقه
مشهد / مشهد

استخدام کارمند آقا آشنا


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / بهارستان


کارمند بازاریابی و فروش


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سید خندان

مدیر پروژه و راه


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شهرک غرب

استخدام انبار دار


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان فاطمی

برنامه نویس کامپیوتر ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / زرتشتکارشناس فروش تلفنی

محل استخدام :   تهران ، شهید بهشتی
حقوق دريافتی :   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۶ دي
- پیگیری و راهنمایی مشتریان مستعد خرید و خریداران - تماس با بازار هدف مجم ....

کارشناس حسابداری

محل استخدام :   تهران ، شهید بهشتی
حقوق دريافتی :   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۱ دي
نظارت و کنترل بر تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و اطلا ....