جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره مسیر شغلی بدانیم'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'شهرک' و 'غرب' باشند

شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'شهرک' يا 'غرب' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


طراح سایت ، وب


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سهروردی شمالی - عباس آباد

کارشناس حسابداری ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان ولیعصر

منشی آشنا به امور


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران

مدیرفروش و بازاریاب ...


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / تهران

کارمند خانم مسلط به


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / صادقیه

خانم منشی و مسئول


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / غرب تهران

کارمند فروش و بازار


بدون نیاز به سابقه
تهران / ستاری