جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چرا کار میکنیم؟'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'شمال' و 'شرق' و 'و' و 'شرق' باشند

تعداد کلمات کلیدی وارده زیاد است. شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'شمال' يا 'شرق' يا 'و' يا 'شرق' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


حسابدار آقا مسلط به


بدون نیاز به سابقه
تهران / هفت تیر

مسئول دفتر مسلط به


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شریعتی، میرداماد

استخدام کارشناس فروش و ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / جردن

کارشناس بازرگانی (لیسانس مکانیک)


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / غرب

کارمند فروش و بازاریابی


حداقل ۳ سال سابقه
جنوب تهران / شهرک صنعتی شمش آباد

برنامه نویس Senior ASP.Net


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سهروردی

کارشناس فروش تلفنی (حرفه


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سیدخندان