جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'آمادگی برای مصاحبه شغلی'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'شمال' و 'شرق' و 'و' و 'شرق' باشند

تعداد کلمات کلیدی وارده زیاد است. شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'شمال' يا 'شرق' يا 'و' يا 'شرق' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


منشی و مسئول امور دفتری

تسلط کامل Office
تهران / ونک
انجام مکاتبات اداری

استخدام مدیر بازرگانی ...


حداقل ۱۰ سال سابقه
تهران / حکیمیه

کارشناس فروش مرتبط با


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / آرژانتین

تایپیست حرفه ای مسلط


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / غرب


کارشناس فروش پارکت لمینیت


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / چهارراه پاک وی

بازاریاب اینترنت ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / آرزانتین