جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره مسیر شغلی بدانیم'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'شرق' و 'تهران' و '/' و 'نارمک' باشند

تعداد کلمات کلیدی وارده زیاد است. شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'شرق' يا 'تهران' يا '/' يا 'نارمک' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


مدیر فنی و فروش


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / تهران

منشی مسلط به امور


حداقل ۳ سال سابقه
پردیس / رودهن.بومهن

کارشناس وصول مطالبات آقا


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / طالقانی

کارشناس بازاریابی و فروش


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شمال تهران

کارشناس برق (حداقل لیسانس)


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / ونک

مهندس عمران جهت سرپرست


حداقل ۱۰ سال سابقه
سمنان / بلوار بسیج

بازاریاب تلفنی خانم جهت


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سعادت آباد