جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چگونه با توجه به موقعیت هدایت و رهبری کنیم؟'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'شرق' و 'تهران' و '/' و 'نارمک' باشند

تعداد کلمات کلیدی وارده زیاد است. شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'شرق' يا 'تهران' يا '/' يا 'نارمک' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


انجام امور مارکتینگ ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / انقلاب

کارشناس حسابداری و مالی


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / جمهوری

فروشنده خانم آشنا به


بدون نیاز به سابقه
تهران / قیطریه

کارشناس کنترل کیفیت و ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / سهروردی شمالی

کارشناس فروش تجهیزات پزشکی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / تهران

مدیر محصول نرم افزاری


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / فاطمی

کارشناس پشتیبانی و امور مشتریان

بررسی مسائل مشتری
اراٸه راهکار های خلاقانه
تهران/سعادت اباد