جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چگونه با توجه به موقعیت هدایت و رهبری کنیم؟'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'شرق' و 'تهران' و '/' و 'نارمک' باشند

تعداد کلمات کلیدی وارده زیاد است. شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'شرق' يا 'تهران' يا '/' يا 'نارمک' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


کارشناس ارشد منابع انسانی


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / عباس آباد

مسئول دفتر و منشی مجرب


تهران / کریم خان، میرزای شیرازی

برنامه نویس و توسعه


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / پونک

برنامه نویس Back-end ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / صادقیه

کارمند فروش و بازاریابی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران و کرج / خیابان جمهوری

کارشناس فروش مسلط به


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / ساعی-ونک

کارشناس فروش و پشتیبانی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / پونک