جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چرا کار میکنیم؟'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'شرق' و 'تهران' و '/' و 'نارمک' باشند

تعداد کلمات کلیدی وارده زیاد است. شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'شرق' يا 'تهران' يا '/' يا 'نارمک' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


مدیرفروش و بازاریاب ...


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / تهران

طراح و صفحه آرا


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان جمهوری

تایپیست حرفه ای مسلط


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / غرب

کارشناس فنی خانم جهت


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / محدوده غرب (شاد آباد)

کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / قلهک

بسته رسانی - ارسال


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران

کارشناس ارشد بازرگانی - ...


حداقل ۱۰ سال سابقه
تهران / غرب تهران