جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'درباره مسیر شغلی بدانیم'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'خیابان' و 'کارگر' و 'شمالی' باشند

شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'خیابان' يا 'کارگر' يا 'شمالی' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


کارشناس اداری ومنابع انسانی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / بهشتی

کارمند فروش -کارشناس فروش


حداقل ۳ سال سابقه
شمیران / تجریش شریعتی

خانم لیسانس حسابداری سه


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / پل گیشا

استخدام کارمند اداری و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / ابتدای یوسف آباد

استخدام منشی خانم آشنا


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سعادت آیاد

مدیر پایگاه داده(MS SQL ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / خ مطهری

مسوول دفتر و منشی


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / فرمانیه