جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چرا کار میکنیم؟'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'خیابان' و 'هفده' و 'شهریور' باشند

شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'خیابان' يا 'هفده' يا 'شهریور' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


بازاریاب حضورى آقا ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / کارگر شمالى

منشی و مسئول پذیرش


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / فرمانیه

کاراموز آژانس هواپیمایی ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / بهشتی

مسئول دفتر مدیر عامل


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / خیابان سهروردی

مدیر امور پذیرندگان ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میرداماد

استخدام منشی خانم ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سید خندان

کارمند خانم

آشنا به زبان
جهت امور دفتری
تهران / غرب