جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'آمادگی برای مصاحبه شغلی'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'خیابان' و 'هفده' و 'شهریور' باشند

شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'خیابان' يا 'هفده' يا 'شهریور' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


استخدام انبار دار


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان فاطمی

استخدام بازاریابی و فروش


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / فرمانیه

مسئول سفارشات خارجی (خانم)


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / سهروردی شمالی - شهید قندی

کارشناس فروش محصولات مرتبط


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / آرژانتین

سرپرست خرید خارجی ...


حداقل ۱۰ سال سابقه
تهران / میرزای شیرازی

استخدام حسابدار خانم(مسلط به


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / یوسف آباد

پشتیبان سایت شرکت (نگهداری


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / غرب