جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'خیابان' و 'هفده' و 'شهریور' باشند

شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'خیابان' يا 'هفده' يا 'شهریور' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


کارشناس پایگاه داده و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / خیابان کارگر شمالی

lمهندس فروش و روابط


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شرق

کارشناس فنی فروش ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / ونک

کارشناس فروش

مصالح نوین ساختمانی
مشهد
با شرایط مناسب

کارشناس آموزش یک موسسه


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / قائم مقام

کارشناس فروش و پشتیبانی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / پونک

کارشناس حسابداری مالی ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / حافظ