جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'خ' و 'ولیعصر،' و 'ابتدای' و 'میرداماد' باشند

تعداد کلمات کلیدی وارده زیاد است. شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'خ' يا 'ولیعصر،' يا 'ابتدای' يا 'میرداماد' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


فروشنده و بازاریاب حضوری


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / مطهری

کارشناس امور مالی خانم


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / مطهری

کارشناس بازرگانی- خانم ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / یوسف آباد

استخدام کارشناس فروش ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / سهروردی شمالی

مسئول دفتر مدیر عامل


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / ازگل

سرپرست امور داخلی و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سهروردی شمالی

مهندس فروش وتبلیغات ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / صنعتی شریف