جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'خ' و 'ولیعصر،' و 'ابتدای' و 'میرداماد' باشند

تعداد کلمات کلیدی وارده زیاد است. شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'خ' يا 'ولیعصر،' يا 'ابتدای' يا 'میرداماد' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


کارمند حسابدار خانم ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / پل حافظ

فرم بند و لیتوگراف


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران

مدیر بازرگانی

مسلط به زبان انگلیسی
مشاوره در سرمایه گذاری
تهران / سعادت آباد

پشتیبانی سایت فروشگاه اینترنتی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / بهار جنوبی

استخدام منشی خانم ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سعادت آباد

کارشناس فروش سیستم های


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران

کارشناس حسابداری ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / تهران