جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'خ' و 'ولیعصر،' و 'ابتدای' و 'میرداماد' باشند

تعداد کلمات کلیدی وارده زیاد است. شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'خ' يا 'ولیعصر،' يا 'ابتدای' يا 'میرداماد' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


کارشناس فروش در زمینه


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شهرک غرب

مدیر فروشگاه تجهیزات دکوراسیون


حداقل ۳ سال سابقه
مشهد / فلسطین

نماینده فروش بیمه ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / بدون محدودیت جغرافیایی

کارمند بازاریابی وفروش


تهران / میدان حسن آباد

کارمند بخش بازرگانی مسلط


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سعادت اباد

مسوول دفتر و منشى


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / بزرگراه افریقا

رئيس حسابداري مسلط به


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / تهران