جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'آمادگی برای مصاحبه شغلی'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'خ' و 'ولیعصر،' و 'ابتدای' و 'میرداماد' باشند

تعداد کلمات کلیدی وارده زیاد است. شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'خ' يا 'ولیعصر،' يا 'ابتدای' يا 'میرداماد' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


lمهندس فروش و روابط


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شرق

نماینده ی بیمه


بدون نیاز به سابقه
تهران و سراسر کشور / تمام مناطق تهران و کشور

کارشناس فروش مسلط به


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / ساعی-ونک

کارشناس و مشاور فروش


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سید خندان

استخدام کارمند فروش و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سیدخندان

کارشناس فروش، بازاریاب و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / نیاوران

مدیر پروژه ارشد مشتریان


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / فرمانیه