جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'خ' و 'ولیعصر،' و 'ابتدای' و 'میرداماد' باشند

تعداد کلمات کلیدی وارده زیاد است. شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'خ' يا 'ولیعصر،' يا 'ابتدای' يا 'میرداماد' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


بازاریاب تاسیسات و تجهیزات


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران

منشی مدیر عامل، مسئول


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / آرژانتین

استخدام منشی خانم ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سعادت آباد

فروشنده حرفه ایی در


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شمال و شمال شرق

کارشناس حسابداری ...


حداقل ۱۰ سال سابقه
تهران / شرق تهران خیابان دماوند

کارشناس طراح وب سایت


بدون نیاز به سابقه
تهران / سهروردی شمالی

اجرا کار و طراح


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران