جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چرا کار میکنیم؟'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'خ' و 'ولیعصر' و 'ابتدای' و 'میرداماد' باشند

تعداد کلمات کلیدی وارده زیاد است. شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'خ' يا 'ولیعصر' يا 'ابتدای' يا 'میرداماد' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


اسنخدام خانم و آقا


بدون نیاز به سابقه
تهران / مرکز

کارمند اداری (مسئول دفتر)


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سهروردی

کارشناس فروش با گرایش


بدون نیاز به سابقه
تهران / بلوار فردوس

کارمند فروش خانم و ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / پونک

مدیرفروش و بازاریاب ...


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / تهران

استخدام طراح و گرافیست


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / محدوده غرب

مهندس کامپوتر، IT ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / میرداماد