جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'آمادگی برای مصاحبه شغلی'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'خ' و 'ولیعصر' و 'ابتدای' و 'میرداماد' باشند

تعداد کلمات کلیدی وارده زیاد است. شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'خ' يا 'ولیعصر' يا 'ابتدای' يا 'میرداماد' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


کمک حسابدار خانم دارای


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / عباس آباد

کارشناس حسابداری ...


حداقل ۱۰ سال سابقه
تهران / شرق تهران خیابان دماوند

کارشناس فروش و بازاریابی


بدون نیاز به سابقه
تهران / خیابان بهشتی

کارشناس فروش

مصالح نوین ساختمانی
مشهد
با شرایط مناسب

مدیربازرگانی و فروش ،آشنا


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان مادر

استخدام بازاریاب در آتلیه


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شهری

فروشنده پوشاک بانوان ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / جردن وشهرک غرب