جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چگونه با توجه به موقعیت هدایت و رهبری کنیم؟'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'خ' و 'ولیعصر' و 'ابتدای' و 'میرداماد' باشند

تعداد کلمات کلیدی وارده زیاد است. شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'خ' يا 'ولیعصر' يا 'ابتدای' يا 'میرداماد' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


منشی خانم آشنا به


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / یوسف آباد

مسئول دفتر و منشی


تهران / بالاتر از میدان ونک

استخدام حسابدار ارشد ...


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / شهرک صنعتی شمس آباد

فروشنده حرفه ایی در


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شمال و شمال شرق

استخدام مدیر اجرائی مجرب


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / غرب

نماینده فروش(ویزیتور) ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / تهرانپارس

منشی دفتر فنی و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران