جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چگونه با توجه به موقعیت هدایت و رهبری کنیم؟'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با در 'ایران'


جستجوی شما شامل ۱ مورد آگهی شغلی است.

معرفی این صفحه به دوستان
     


مسئول دفتر و منشی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / عباس آباد

مسول دفتر و منشی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / غرب

کارشناس پشتیبانی فروش ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / آرژانتین

مسئول دفتر مدیر عامل


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / شمال شهر

کارشناس فنی بازرگانی ترجیحا


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شیخ بهائی

منشی و مسئول دفتر


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / جردن

مسئول دفتر مسلط به


بدون نیاز به سابقه
تهران / جردن ، ظفرفروش وبازاریابی کارشناس فروش وکارشناس بازاریابی

مکان :   کریم خان ایرانشهر ، کریم خان/هفت تیر
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱ مرداد
گویندگی خوب صبورباشد بورحوصله باشد زرنگ باشد گیرایی بالاداشته باشداعتم ....