جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره مسیر شغلی بدانیم'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'اختیاریه' باشندمعرفی این صفحه به دوستان


کارشناس بازرگانی ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / غرب

منشی و مسؤول دفتر


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / جمهوری

مسئول امور بازرگانی ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / جمهوری اسلامی

کارشناس فروش خانم در


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / ونک، ملاصدرا


نماینده فروش(ویزیتور) ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / تهرانپارس

بازاریاب تاسیسات و تجهیزات


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران