جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'اختیاریه' باشندمعرفی این صفحه به دوستان


مسئول دفتر مدیرعامل رشته


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / ظفر

کارشناس فروش، بازاریاب و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / نیاوران

کارشناس و تکنسین فنی


حداقل ۳ سال سابقه
رباط کریم / رباط کریم

کارشناس خانم آشنا به


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / ولیعصر

مدیر بازاریابی و سرپرست


بدون نیاز به سابقه
تهران / شمیران

کارشناس فنی فروش ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / ونک

کارشناس نصب گیت فروشگاهی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / چهارراه ولی عصر