جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'آمادگی برای مصاحبه شغلی'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'آرزانتین' باشندمعرفی این صفحه به دوستان


کارمند اداری و امور


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سهروردی شمالی

کارشناس ارشد حسابداری با


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / شرق تهران

کارشناس بازاریابی و فروش


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / نیاوران

مدیرفروش بسته های استادهمراه(بزرگترین


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / کل کشور

منشی خانم و هماهنگ


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / شریعتی - میرداماد

کارشناس گرافیک و طراحی


بدون نیاز به سابقه
تهران / گیشا

استخدام منشی مدیر عامل


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شریعتی قلهک