استخدام و همکاریابی در شرکت های معتبر

آنلاین رزومه تو بساز و بهتر دیده شو!

جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  


فرصت استخدامی ویژه

در شرکت های معتبر

فروشنده پوشاک بانوان ( خانم ) همکاری با شرکت کیکی ریکی
بازاریاب مصالح ساختمانی بازرگاني طهماسبي
کارشناس فروش و بازاریابی خانم همکاری با تهران سارنگ

برخی از مشتریان کاربانک

به همکاری با ایشان افتخار میکنیم
شرکت مبلمان اداری آریکا
شرکت سپید سیستم
شرکت وندا
شرکت گروه مهندسی باربد

شرکت گروه صباحی
شرکت بنیاد آفبا
شرکت دکور پرینت
شرکت علی بابا